Followers: Layan Terus . . .

My LB Adds

30.5.09

LATIHAN KEMAHIRANInstitut Kemahiran MARA

Latar Belakang:-

Objektif

Objektif Latihan Kemahiran MARA adalah menambahkan bilangan gunatenaga mahir Bumiputera dalam pelbagai bidang dan tahap kemahiran untuk sektor perdagangan dan perindustrian di samping mewujudkan sumber bakal usahawan.

Dasar dan Halatuju

Halatuju Program Latihan Kemahiran MARA adalah bagi memenuhi dan melaksanakan perancangan pembangunan perindustrian negara. Khususnya dalam rangka memenuhi dan melaksanakan perancangan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

Profil gunatenaga perindustrian negara memerlukan professional, separa professional dan pekerja mahir dalam memastikan kesenambungan pembangunan perindustrian.

Halatuju latihan kemahiran MARA menekankan aspek pengeluaran pekerja separa professional, juruteknik, pengurusan dan penyeliaan.

Kejuruteraan Awam (Bangunan)
Kejuruteraan Awam (Kerja Paip)
Kejuruteraan Elektrik (Domestik & Industri)
Kejuruteraan Elektrik (Penjaga Jentera)
Teknologi Lukisan Kejuruteraan Mekanikal
Teknologi Senibina
Teknologi Kimpalan & Fabrikasi
Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
Teknologi Rekabentuk & Pengeluaran Perabot
Teknologi Upholsteri dan Hiasan Dalaman
Kejuruteraan Automobil
Teknologi Baikpulih Badan Kenderaan


Institut Kemahiran MARA Lumut, Perak

Institut Kemahiran MARA Lumut telah mula beroperasi semenjak 1977 di atas sebidang tanah seluas 48 ekar. Bangunan Institut telah dirasmikan pada 23 Jun 1979 oleh Y. Bhg. Dato' Hj. Abd.
Manan bin Othman, PPN, Menteri Perusahaan Awam Malaysia ketika itu.

Pelan lokasi Institut Kemahiran MARA Lumut terletak di Bandar Sri Manjung iaitu lebih kurang lima (5) km ke Pekan Lumut. Kursus-kursus yang dijalankan pada ketika itu ialah :

Kimpalan Gas dan Arka
Pemesinan Am
Elektrik


Bilangan pelatih pada ketika itu seramai 45 orang dan di bawah bimbingan lapan (8) orang tenaga pengajar. Pada ketika ini bilangan pelatih Institut Kemahiran MARA adalah seramai 800 orang termasuk lelaki dan perempuan di dalam 12 bidang kemahiran yang dijalankan di bawah bimbingan satu ratus dua puluh (120) orang tenaga pengajar.

Dalam membentuk sahsiah peribadi yang mantap di kalangan pelatih-pelatih, mereka didedahkan dengan aktiviti ko-kurikulum, aktiviti khidmat masyarakat seperti gotong royong, projek rakyat termiskin dan projek awam.

Objektif Institut Kemahiran MARA (IKM)

Melengkapkan para belia Bumiputera dengan ilmu pengetahuan kemahiran dan perdagangan supaya mereka boleh berdikari dan bersedia menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perusahaan secara langsung.

Mengatasi masalah kekurangan tenaga pekerja mahir dan separa mahir di sektor swasta dan awam.

Meningkatkan kemahiran dan kebolehan para belia yang sedang atau yang sudah berkecimpung dalam lapangan ini.

Mengurangkan kadar pengangguran di kalangan belia bumiputera dengan mengwujudkan lebih banyak lagi Institut Kemahiran MARA.

Mempergiatkan lagi penyertaan bumiputera di bidang pekerjaan mahir dan perdagangan di setiap peringkat dan bidang pekerjaan.

Membentuk pelatih-pelatih ke arah pengujudan usahawan secara lebih efektif dengan cara memberi latihan urusan perniagaan di samping latihan kemahiran.

Falsafah Institut Kemahiran MARA (IKM)

Latihan kemahiran di Institut Kemahiran MARA (IKM) adalah merupakan satu usaha yang berterusan bagi melahirkan pelatih-pelatih yang berkemahiran seimbang dengan keperluan industri serta melahirkan usahawan muda untuk meningkatkan taraf ekonomi bumiputera.

Usaha ini adalah bertujuan bagi melahirkan insan yang berpengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, amanah serta berketrampilan dalam kemahiran untuk mencapai kesejahteraan diri bagi memenuhi keperluan masyarakat dan negara.

Visi Institut Kemahiran MARA (IKM)

Institut Kemahiran MARA (IKM) mempunyai visi "Kearah Kecemerlangan dan Kesempurnaan"

Kecemerlangan bermaksud cemerlang dari segala segi, pelajaran teknikal, akademik, sahsiah diri dan kerohanian

Kesempurnaan bermaksud sempurna sebagai seorang insan yang berakhlak mulia dan berilmu

Misi Institut Kemahiran MARA (IKM)

Mengwujudkan pengurusan yang aktif, berkualiti dan berwawasan bagi meningkatkan prestasi pencapaian pelatih ke tahap yang boleh diterima oleh industri

Meningkatkan prestasi pelatih dalam bidang sukan, kelab dan badan berpakaian seragam ke tahap cemerlang

Mengwujudkan budaya penyayang bagi melahirkan warganegara yang inovatif dan kreatif

Pelanggan Institut Kemahiran MARA (IKM)

Pelanggan Institut Kemahiran MARA (IKM) ialah pelatih-pelatih dan ibu bapa/penjaga pelatih

Pengurusan dan Pentadbiran Institut Kemahiran MARA

Pengetua selaku Pegawai Mengawal Pusat sentiasa dibantu oleh Pegawai Tadbir, Penolong Pengetua, Ketua Jabatan, Ketua Kursus dan Pengajar serta anggota sokongan dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan institut

Pengurusan dan Pentadbiran Institut Kemahiran MARA (IKM) ini sesungguhnya berpegang teguh kepada Objektif Latihan Kemahiran MARA iaitu membimbing dan melatih belia bumiputera dengan ilmu pengetahuan kemahiran dan keusahawanan

Kurikulum

Bagi melancarkan program latihan kemahiran, semua kursus di institut ini diperuntukkan dengan buku panduan kursus yang disediakan oleh Unit Kurikulum, Bahagian Kemahiran MARA sebagai panduan pengajaran dan pembelajaran.

Isi kandungan kurikulum ini dipersetujui bersama dalam mesyuarat MARA Technical Committee (M-TEC) yang dilaksanakan oleh pihak Unit Kurikulum, Bahagian Kemahiran MARA

Selain dari itu IKM telah menggunakan Standard Kemahiran Kebangsaan (National Occupational Skill Standard "N OSS") yang dikeluarkan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)

Ko-Kurikulum

Unit ko-kurikulum memainkan peranan yang penting untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dengan bertujuan untuk pembentukan peribadi dan sahsiah bagi melahirkan pekerja mahir yang berkualiti tinggi.
Penglibatan setiap pelatih dalam aktiviti ko-kurikulum adalah sebagai syarat persijilan IKM. Untuk menjalankan aktiviti ini penyelaras Kelab, Pasukan Pakaian Seragam dan Sukan diwujudkan bagi menyelaraskan kegiatan aktiviti tersebut

Adalah menjadi tanggungjawab mereka merancang dan merangka segala aktiviti ko-kurikulum yang dilaksanakan sepanjang tempoh latihan selama 18 bulan kecuali bagi kursus-kursus Kejuruteraan Elektrik selama 24 bulan ke 36 bulan

Disiplin

Bagi memastikan Objektif IKM tercapai dan terlaksana maka Disiplin dan Akhlak pelatih adalah diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut. Unit Disiplin di peringkat Jabatan dan kursus ditubuhkan bagi membantu pelatih mematuhi arahan dan berdisiplin sepanjang masa.
Manakala di peringkat Institut pula diwujudkan Lembaga Tatatertib Institut Kemahiran MARA bagi mendengar kes-kes pelanggaran disiplin dan Lembaga Rayuan Tatatertib Institut Kemahiran MARA bagi mendengar rayuan dari pelatih yang dijatuhkan hukuman selain dari diberhentikan dari laltihan. Pelatih yang dihukum diberhentikan dari latihan boleh merayu kepada Lembaga Rayuan Tatatertib Bahagian Kemahiran MARA.

PoliteknikLATIHAN KEMAHIRAN

Politeknik

Senarai Politeknik:-

Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak - PUO

Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang - POLISAS

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah - POLIMAS

Politeknik Kota Bharu, Ketereh, Kelantan - PKB

Politeknik Kuching, Matang, Sarawak - PKS

Politeknik Port Dickson, Port Dickson, Negeri Sembilan - PPD

Politeknik Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - PKK

Politeknik Shah Alam, Shah Alam, Selangor - PSAPengambilan Pelajar Ke Politeknik

1. Borang permohonan dan buku maklumat boleh didapati di semua Politeknik Kementerian Pendidikan.

2. Harga borang permohonan dan buku maklumat adalah seperti berikut:-

Kursus sijil atau diploma bagi lulusan SPM/SPMV - RM6.00
Kursus diploma bagi lulusan Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan - RM7.00
Bayaran dibuat dengan menggunakan wang pos atas nama Pengetua Politeknik berkenaan.


Semua pertanyaan atau surat menyurat bolehlah di alamatkan kepada :-

Bahagian Pengurusan Politeknik,
Jabatan Pendidikan Teknikal,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Paras 3, Blok F,
Pusat Bandar Damansara,
50604
Kuala Lumpur


Telefon : 03-2558855
Kawat : " Pendidikan"
Fax : 03-2551170
E-mail : directr@po.jaring.my
H'page : http://eprdkpm.my/


Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)LATIHAN KEMAHIRAN

Antara agensi yang mengendalikan latihan kemahiran adalah seperti berikut :-

Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)


Pengenalan

Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) ditubuhkan bertujuan memberi latihan teknikal secara formal kepada pekerja-pekerja sektor perindustrian dan para belia sekolah bagi membolehkan mereka mendapatkan kemahiran dalam bidang tertentu.
Antara institut yang terdapat di jabatan ini adalah Institut Latihan Perindustrian (ILP), Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Institut Teknologi Jepun Malaysia (JMTI) dan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST).

ILP

Pada masa ini terdapat 14 buah ILP di seluruh negara yang menyediakan sebanyak 33 jenis kursus keseluruhannya. ILP adalah sebuah institusi lepasan sekolah yang menawarkan kursus latihan sepenuh masa di samping program perintis untuk berbagai kursus-kursus kemahiran di peringkat tinggi. ILP telah menjadi sumber utama pendidikan dan latihan teknikal di Malaysia yang menyediakan kemahiran yang diperlukan oleh pihak industri.

Kelayakan masuk

Tamat tingkatan 5
Lulus SPM atau SPMV dengan kepujian dalam Matematik atau Matematik Tambahan dan Sains atau Fizik dan lulus Bahasa Inggeris.

Jenis dan tempoh kursus

Terdapat 33 kursus yang ditawarkan dengan tempoh antara 12-18 bulan. Antara kursus-kursus tersebut seperti:-

Mekanik Industri
Pemesinan Am
Pemesinan CNC
Pembuat Acuan & Alat Pemotong
Pembuat Acuan Pembentuk
Teknologi Foundri
Pembuat Arka & Gas
Fabrikasi Logam
Pemasangan Paip Gas
Automotif
Kenderaan Perdagangan Berat
Pemeriksaan Kejuruteraan
CADD-Mekanikal
Juruelektrik
Penyejukbekuan & Penyaman Udara
Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah - AO


Yuran Pendaftaran dan Yuran Tambahan

Yuran pendaftaran sebanyak RM10.00 hendaklah dibayar apabila mendaftar untuk kursus di ILP. Manakala yuran tambahan adalah seperti berikut:-

Deposit untuk kemudahan -

RM50.00

Yuran insuran -

RM10.00

Pakaian seragam -

RM40.00

Yuran pendaftaran -

RM10.00

Lain-lain yuran -

RM50.00Kemudahan

Pelatih-pelatih layak mendapat kemudahan seperti berikut:

Tempat tinggal
Makanan dan minuman
Rawatan sakit
Peralatan tangan dan kelengkapan disediakan
Insuran
Pengangkutan untuk kurikulum tambahan dan lawatan perindustrian
Wang saku


Kemasukan

Dua kali setahun, setiap Januari dan Julai. Borang Permohonan boleh didapati di Pejabat Pos.


ADTECPenubuhan Pusat Latihan Teknologi Tinggi bertujuan menyediakan kursus-kursus kemahiran dan teknikal peringkat diploma kepada lepasan sekolah. Ianya dapat mengeluarkan tenaga mahir dalam bidang teknologi tinggi di samping meningkat kualiti kemahiran tenaga mahir dalam sektor industri.

Kelayakan Masuk

Lulus SPM/SPMV dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Matematik/Matematik Tambahan dan Sains/Fizik, lulus Bahasa Inggeris, satu matapelajaran lain atau;

Lulus SPM/SPMV dengan kepujian matapelajaran Bahasa Malaysia, Matematik/Matematik Tambahan dan Sains/Fizik, lulus Bahasa Inggeris serta memiliki Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 dalam salah satu bidang berkaitan.

Jenis dan tempoh kursus .

Antara kursus yang disediakan:-

Teknologi Pengeluaran
Teknologi Pemesinan
Kejuruteraan Jaminan Mutu
Teknologi Kimpalan
Teknologi Penyejukbekuan dan Penyaman Udara
Teknologi Elektrik
Teknologi Mekatronik
Teknologi Elektronik
Teknologi Komputer
Teknologi Telekomunikasi

Tempoh kursus antara 2 - 3 tahun.

Pembiayaan kursus

Pelatih yang berjaya boleh membuat pinjaman daripada Tabung Pembangunan Kemahiran dengan jumlah pinjaman RM5000 setahun.


Kemasukan

Dua kali setahun, setiap Januari dan Julai

JMTIInstitut Teknikal Jepun Malaysia yang didirikan di Taman Perindustrian Bukit Minyak bertujuan mengeluarkan tenaga kerja mahir bertaraf teknologis yang mempunyai pengetahuan kejuruteraan, berkemahiran teknikal dan berketerampilan tinggi. Pusat ini mengendalikan program latihan berasaskan sistem latihan teknikal dan vokasional dengan menggunakan teknologi terkini Jepun.

Kelayakan Masuk

Lulus SPM/SPMV dengan kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Matematik/Matematik Tambahan dan Sains/Fizik, lulus Bahasa Inggeris dan satu matapelajaran lain atau

Lulus SPM/SPMV dengan kepujian matapelajaran Bahasa Malaysia, Matematik/Matematik Tambahan dan Sains/Fizik, lulus Bahasa Inggeris serta memiliki Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 dalam salah satu bidang berkaitan.

Jenis dan Tempoh Kursus

Antara kursus yang ditawarkan adalah seperti:-

Teknologi Kejuruteraan Elektronik
Teknologi Kejuruteraan Komputer
Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

Tempoh kursus adalah selama 3 tahun.

Pembiayaan kursus

Pelatih yang berjaya boleh membuat pinjaman daripada Tabung Pembangunan Kemahiran dengan jumlah pinjaman RM5000 setahun.


Kemasukan

Dua kali setahun, setiap Januari dan Julai

CIASTCIAST iaitu Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan menawarkan kursus latihan pengajar, penyelia dan kemahiran lanjutan untuk pengajar, penyelia dan pekerja-pekerja mahir dari sektor awam dan swasta. Pusat ini bertujuan melahirkan tenaga pengajar berkemahiran di peringkat diploma bagi memenuhi keperluan tenaga pengajar di institut kemahiran negara.

Kelayakan masuk

Lulus SPM dan diploma dalam bidang berkaitan atau
Lulus SPM dan tahap 2 MLVK atau tahap tertinggi MLVK

Jenis dan tempoh kursus

Kursus yang ditawar adalah seperti berikut:-

Teknologi Pengeluaran
Teknologi Pemesinan
Teknologi Jaminan Mutu
Teknologi Kejuruteraan Kimpalan
Teknologi Kejuruteraan Automotif
Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
Teknologi Kejuruteraan Elektronik
Teknologi Kejuruteraan Komputer
Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi
Teknologi Maklumat

Tempoh kursus adalah selama 3 tahun

Pembiayaan kursus

Pelatih-pelatih diberi elaun sebanyak RM400.00 sebulan.


Kemasukan

Dua kali setahun, setiap Januari dan Julai.
Sumber Maklumat

Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila hubungi:

Jabatan Tenaga Manusia
Kementerian Sumber Manusia
Aras 6, Blok D4, Parcel D,
62502 Putrajaya

Tel: 603-88865584
Laman Web: http//www.jtm.gov.my
Email:mailto:jtrhg@jtr.gov.my


Kerjaya Di Bidang PerubatanDoktor Perubatan

Doktor Perubatan menentukan jenis penyakit dan merawat pesakit dengan menggunakan perubatan sistem saintifik. Mereka memeriksa pesakit dengan menggunakan stethoskop, alat pengukur tekanan darah dan lain-lain alat perkakas perubatan bergantung kepada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh pesakit dan mengadakan ujian klinikal x-ray dan ujian histo-pathologikal untuk menentukan jenis penyakit dengan betul. Mereka mengesyorkan penggunaan ubat berdasarkan keputusan pemeriksaan serta meminta nasihat doktor-doktor atau pakar lain jika perlu. Mereka menjalankan rawatan dan pembedahan kecil dan menasihatkan pesakit tentang cara-cara rawatan serta memberikan dadah dan ubat bius jika perlu. Mereka menyimpan rekod pesakit-pesakit yang dirawatnya, jenis penyakit dan rawatan yang diberikan kepada pesakit.

Keterangan Tugas

Memeriksa pesakit untuk menentukan keadaan penyakit;

Menjalankan pemeriksaan perubatan dan membuat diagnosis;

Menentukan ubat dan rawatan bagi penyakit, gangguan atau kecederaan yang telah didiagnosis;

Memberi rawatan perubatan atau pembedahan khas bagi jenis-jenis penyakit, gangguan atau kecederaan yang tertentu;

Memberi nasihat mengenai penyakit dan menggunakan kaedah dan rawatan ubat pencegahan;

Mengambil bahagian dalam pembangunan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan kesihatan awam bagi melindungi dan mempertingkatkan kesihatan umum;

Mengajar penuntut perubatan dan penuntut sains kesihatan yang lain, pakar perubatan dan profesional kesihatan yang lain;

Menyediakan dokumen dan laporan saintifik;

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;

Menyelia pekerja lain.


Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:

Doktor Perubatan

Pakar Bedah

Pakar Questetik

Pakar Psikiatri

Pakar Oftamologi

Pakar Kardiologi

Obstetrision Dan Pakar Ginakologi

Pakar Neurologi

Ahli Farmasi

Doktor Haiwan

Doktor PergigianCiri-Ciri Peribadi

Perihatin terhadap manusia tentang masalah mereka, keperluan serta kesusahan mereka;

Mempunyai sifat balas kasihan, berakal, bertenaga, sabar dan tabah;

Mempunyai pegangan kukuh akan prinsip-prinsip sains dan penggunaan mereka dalam masalah perubatan;

Mempunyai kemahiran pemerhatian dan analisis;

Mempunyai emosi yang stabil dan berkebolehan untuk membuat keputusan dalam waktu kecemasan;

Sihat tubuh badan, kebolehan mental dan stamina fizikal

Boleh menghadapi perubahan mengejut dari rutin kepada krisis dan sebaliknya;

Berkemahiran berkomunikasi;

Sentiasa ingin tahu tentang bagaimana ubat-ubatan boleh memperbaiki hidup; dan

Kemahiran dalam kebolehan pengurusan


Kelulusan

Ijazah dalam ilmu perubatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,884.30
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Elaun Kritikal RM 500.00

Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,500.00


Prospek Kerjaya

Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan klinik di seluruh negara.

Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital swasta dan klinik-klinik dan bagi mereka yang telah disahkan oleh panel perubatan bolehlah membuka kliniknya sendiri.

Seorang Doktor Perubatan juga boleh melanjutkan pelajarannya dengan pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu seperti pakar bedah, pakar saraf, pakar telinga, hidung, kerongkong dan lain-lain.

Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-

Selepas lulus MBBS mereka perlu menamatkan setahun Kursus Klinikal sebelum berdaftar sepenuhnya dengan Majlis Perubatan.

Latihan dalam bidang perubatan boleh didapati dari Institut Pengajian Tinggi Sektor Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Sektor Swasta (IPTS).

Universiti Malaya

Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Sains Malaysia

Universiti Putra Malaysia

Universiti Islam Antarabangsa

Universiti Malaysia Sarawak


Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-

Sedaya College,

International Medical University (IMU)


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf termasuk sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Biology, Physics, Chemistry, Matematik sekurang-kurangnya 2 Prinsipal B dalam Biology, Chemistry dan Physics dalam STPM atau setaraf.
Doktor Pergigian

Doktor Pergigian menggunakan pengetahuan sains perubatan untuk mengesan, mencegah dan merawat penyakit-penyakit pergigian, kecederaan dan kecacatan bentuk pada gigi, gusi dan struktur mulut yang berkaitan serta memprekripsikan ubat dan melakukan tindakan pencegahan.

Keterangan Tugas

Memeriksa gigi, gusi, rahang dan tisu mulut yang lain dengan menggunakan peralatan pergigian dan x-ray;

Membuat diagnosis, memberi nasihat mengenai pergigian dan memberi rawatan pergigian yang diperlukan;

Membersih, menampal lubang dan mencabut gigi yang rosak atau cacat;

Membuat inai dan korona buatan untuk menggantikan gigi;

Merekabentuk, membuat dan memasang gigi palsu penuh dan sebahagian, ortodontik dan alat pergigian lain serta menjalankan kerja pemasangan titian gigi;

Memberi rawatan pembedahan, perubatan dan rawatan lain bagi penyakit dan gangguan pergigian atau mulut tertentu;

Menganjurkan program umum bagi mengekalkan atau mempertingkatkan piawaian kesihatan mulut dan penjagaan kesihatan pergigian;

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;

Menyelia pekerja lain.


Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:

Doktor Pergigian

Pakar Pedodontik

Pakar Prostodontik

Pakar Periodontik

Pakar Ortodontik

Doktor Pergigian, Pembedahan Mulut


Ciri-Ciri Peribadi

Doktor pergigian memerlukan gabungan pengetahuan perubatan, kemahiran klinikal, kekuatan manual dan minat untuk bekerja dengan orang pelbagai usia dan latar belakang. Sebagai tambahan, mereka juga perlu :

Sihat tubuh badan;

Mempunyai ketangkasan manual dan visual;

Pintar;

Berkemahiran dalam menjalinkan hubungan perseorangan;

Sikap yang menyenangkan dan mententeramkan;

Minat dalam bidang fizik, kimia dan biologi;

Suka bergaul dengan orang.


Kelulusan

Ijazah dalam ilmu pergigian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta diterima berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,739.10
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00

Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,000.00


Prospek Kerjaya

Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan pusat-pusat kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan dan kor perubatan dan pergigian Angkatan Tentera dan universiti-universiti.

Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan klinik-klinik swasta. Doktor Pergigian juga boleh membuka klinik pergigian persendirian.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :

1. Universiti Malaya
2. Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Universiti Sains Malaysia


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf dengan 5 kepujian termasuk Bahasa Malaysia, Biologi, Fizik, Kimia, Bahasa Inggeris. STPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred E dalam kertas am dan lulus penuh dalam Biologi, Kimia dan Fizik dan lulus penuh dalam salah satu daripada Ekonomi, Pengajian Perniaggan, Perakaunan, Matematik dan Komputer.
Doktor Haiwan

Doktor Haiwan terlatih dan berkelayakan secara perubatan. Mereka akan membuat diagnosis dan mempreskripsikan rawatan perubatan atau pembedahan bagi penyakit dan kecederaan haiwan. Mereka memberi nasihat kepada tuan punya haiwan, menghapuskan haiwan yang sakit atau tidak diperlukan, memberi imunisasi melawan virus am dan penyakit bakteria serta menjalankan pemeriksaan bedah siasat.

Keterangan Tugas

Menjalankan pemeriksaan dan membuat diagnosis terhadap penyakit atau kecederaan haiwan;

Melakukan rawatan pembedahan atau perubatan veterinar;

Memberikan perkhidmatan obstetrik kepada haiwan;

Memeriksa ternakan tenusu dan ternakan lain serta menginokulasi haiwan untuk mencegah penyakit;

Memberi nasihat berkaitan kebersihan, makanan, pembiakan dan penjagaan haiwan;

Memeriksa kualiti, kebersihan dan keselamatan makanan yang dibuat seluruhnya atau sebahagiannya daripada bahan mentah berpunca daripada haiwan untuk dijadikan makanan manusia;

Membantu dalam epidemiologi, radiology dan pengawasan lain berkaitan kesihatan haiwan;

Menjalankan bedah siasat untuk menentukan punca kematian;

Menyediakan dokumen dan laporan saintifik;

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;

Menyelia pekerja lain.


Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:

Pakar Veterinar

Pakar Bedah, Veterinar

Pakar Veterinar, Kesihatan AwamCiri-Ciri Peribadi

Minat pada binatang tanpa perasaan sentimental, geli atau takut;

Perwatakan yang menenangkan dan bertanggungjawab;

Kemahiran dalam perniagaan dan asas akaun;

Kesihatan fizikal, kekuatan dan stamina;

Bergantung pada diri sendiri dan bersedia bekerja pada waktu yang kurang menarik;

Tidak alah pada binatang atau burung;

Kecenderungan dalam bidang sains;

Kemahiran berkomunikasi dan berhubung dengan orang awam;

Daya pemerhatian dan pertimbangan yang kuat;

Mengambil-tahu tentang perkembangan dalam perubatan kedoktoran haiwan masa kini;

Mengambil tahu tentang perkembangan dalam perubatan veterinar masa kini.


Kelulusan

Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau Ijazah dalam ilmu Perubatan Veterinar atau dalam bidang Sains Veterinar yang diiktiraf setaraf dengannya dan berdaftar di bawah Akta Doktor Veterinar 1974.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,709.40
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00

Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,000.00


Prospek Kerjaya

Di sektor awam pemegang ijazah Doktor Perubatan Veterinar boleh memasuki perkhidmatan veterinary yang terlibat dalam kesihatan umum veterinary dan pengeluaran ternakan. Peluang pekerjaan sebagai pegawai penyelidik terdapat di pertubuhan-pertubuhan penyelidikan perubatan, universiti, MARDI dan beberapa projek usahasama di bidang ternakan antara perbadanan kemajuan negeri dengan pertubuhan-pertubuhan swasta seperti Johor Tenggara, DARA Beef, Pahang Beef.

Di sektor swasta pula terdapat peluang pekerjaan sebagai pegawai haiwan, pegawai analisa projek, pengurus, pegawai penyelidik dan yang berkelayakan boleh menjalankan perusahaan atau perniagaan veterinar sendiri.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :

Universiti Putra Malaysia

Di luar negara contohnya United Kingdom pemegang ijazah veterinar boleh menjadi ahli Royal College of Veterinary Surgeons dan seterusnya menjadi Doktor Haiwan.

Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf dan kepujian dalam Kimia, lulus STPM dengan sekurang-kurangnnya Gred E dalam Biologi.
Ahli Farmasi

Ahli Farmasi terlibat dalam pembancuhan dan pembekalan ubat-ubatan mengikut priskripsi doktor atau formula yang tertentu. Mereka menggunakan konsep dan teori farmaseutikal dalam penyediaan serta pendispensan ubat-ubatan dan dadah serta menjalankan penyelidikan mengenai pengeluaran, penyimpanan, kawalan kualiti dan pengedaran dadah dan bekalan yang berkaitan

Keterangan Tugas

Menyediakan atau mencegah penyediaan ubat-ubatan mengikut preskripsi pengamal perubatan, pergigian dan veterinar atau formula yang ditentukan;

Menyemak preskripsi untuk menentukan dos yang dicadangkan tidak melebihi hadnya dan arahan difahami oleh pesakit serta memberi nasihat mengenai kemungkinan ketidaksesuaian dan kontraindikasi dadah;

Mendispens ubat-ubatan dan dadah di hospital atau menjualnya di farmasi;

Menyimpan fail preskripsi dan merekod keluaran narkotik, racun dan dadah yang membentuk tabiat;

Menasihati pesakit mengenai padanan generik dan kos terendah bagi dadah;

Mengadakan piawaian bagi dadah yang digunakan dalam farmaseutikal;

Menguji dadah untuk menentukan identity, ketulenan, kekuatan dan keselamatannya;

Menjalankan penyelidikan untuk membangunkan atau mempertingkatkan produk farmaseutikal, kosmetik dan kimia yang berkaitan;

Menentukan pembungkusan yang paling sesuai bagi bahan perubatan untuk mengelak daripada kerosakan serta memudahkan penyimpanan dan pengedaran;

Menjual dadah yang tidak dipreskripsi, bekalan bilik pesakit, kelengkapan dandanan diri, kosmetik dan barangan komersial yang lain;

Menyediakan dokumen dan laporan saintitik;

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;

Menyelia pekerja lain.


Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:

Ahli Farmasi

Ahli Farmasi, Perindustrian

Ahli Farmasi, Runcit

Ahli Farmasi, HospitalCiri-Ciri Peribadi

Minat berkhidmat kepada orang ramai;

Keupayaan bekerja dalam satu pasukan;

Daya mengenalpasti maklumat;

Darjah integriti yang tinggi;

Peka dalam menjalankan tugas;

Berdikari;

Kemahiran dalam membuat keputusan; dan

Standard etika yang tinggi


Kelulusan

Ijazah dalam bidang farmasi atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan telah berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1,521.30
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00

Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM 5,000.00


Prospek Kerjaya

Di sektor awam ahli farmasi terdapat di jabatan-jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan seperti di hospital-hospital dan dispensari. Pekerjaan ini juga terdapat di institut pengajian tinggi seperti universiti-universiti dan hospital pengajian. Mereka yang tekun dan mempunyai pengalaman berpeluang dinaikkan ke pangkat yang lebih tinggi.

Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di industri-industri farmasi yang terlibat dalam pengeluaran dan pengedaran atau penjualan ubat-ubatan di hospital swasta

Latihan

Intitusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-

1. Universiti Malaya

2. Universiti Kebangsaan Malaysia

3. Universiti Sains MalaysiaSyarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia dan STPM atau setaraf sekurang-kurangnya Gred E dalam kertas am dan 2 subjek lain, atau Gred E dan Gred R dalam 2 subject lain (lulus dalam Biologi dan Kimia pada peringkat STPM).
Doktor Sakit Puan

Keterangan Tugas

Menentukan jenis penyakita dan merawat kesakitan pada bahagian anggota kelamin permpuan.

Memeriksa badan dan menentukan jenis penyakit yang dihidapi.

Melakukan ujian rawatan kecil dengan pemeriksaan histopathologikal.

Memberi rawatan penyakit atau melakukan pembedahan.Ciri-Ciri Peribadi Sebagai Seorang Doktor Sakit Puan

Prihatin terhadap manusia, tentang masalah mereka, keperluan serta kesusahan mereka.

Mempunyai sifat belas kasihan, berakal, bertenaga, sabah dan tabah.

Mempunyai kemahiran pemerhatian dan analisis.

Mempunyai emosi yang stabil, dan berkebolehan untuk membuat keputusan dalam waktu kecemasan.

Berkemahiran berkomunikasi.

Boleh menghadapi perubahan mengejut dari rutin kepada krisis dan sebaliknya.


Kelulusan Yang Diperlukan

Ijazah doktor perubatan (MBBS) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM1884.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00
Elaun Kritikal RM 550.00


Prospek Kerjaya

Peluan pekerjaan dan prospek kerjaya adalah baik sama ada di sektor awam ataupun swasta. Mereka boleh membuka klinik sendiri setelah berkhidmat dengan kerajaan atau hospital swasta. Di sektor awam mereka boleh meningkat ke peringkat JUSA (Jawatan Utama Sektor Awam). Mereka juga boleh menjadi pakar perunding.

Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :-

1. Universiti Malaya
2. Universiti Teknologi Malaysia
3. Universiti Sains Malaysia
4. Universiti Putra Malaysia
5. Universiti Islam Antarabangsa
6. Universiti Malaysia Sarawak


Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:

Sedaya College, International Medical Universiti

Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau yang setaraf dan sekurang-kurangnya mendapat 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Biologi, Fizik, Kimia, Matematik atau

Sekurang-kurangnya mendapat 2 prinsipal B dlm mata pelajaran biologi, kimia fizik dalam STPM atau yang setaraf.
Kerjaya Di Bidang Kejururawatan

Bidang kejururawatan tergolong di dalam bidang perubatan. Bidang ini menyediakan penjagaan kejururawatan kepada pesakit, cedera dan orang lain yang memerlukan penjagaan yang seumpamanya dan menangani kes kecemasan sewaktu ketiadaan doktor. Pekerjaan yang tergolong di bidang kejururawatan seperti berikut:
1. Jururawat
2. Jururawat khusus
3. Jururawat perindustrian
Keterangan Tugas
Membantu doktor perubatan dalam tugas memberi ubat, menggunakan pembalut pembedahan dan memberi jenis rawatan lain di bawah arahan doktor perubatan.
Membantu memberi rawatan pertolongan cemas seaktu kecemasan.
Membantu menyediakan rawatan fizikal dan psikiatri kepada pesakit mental.
Menyediakan penjagaan kejururawatan, rawatan dan nasihat kepada pesakit.
Menyediakan penjagaan kejururawatan kepada pesakit di rumah mereka.
Menyediakan perkhidmatan penjagaan dan nasihat kejururawatan kepada masyarakat atau di tempat kerja.
Ciri-Ciri Peribadi
Suka berkawan
Lemah lembut
Suka menolong
Sukakan kegiatan fizikal
Pandai mewujudkan hubungan antara individu
Sukakan suasana dan pekerjaan sosial
Kelulusan
Diploma Kejururawatan
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM830.00
ETP RM
EKA RM
Sektor Swasta : Gaji Permulaan RM1400.00 - 2230.00


Peluang Pekerjaan Dan Prospek
Peluang pekerjaan bidang ini terdapat di hospital, klinik dan pusat-pusat kesihatan sama ada di sektor awam dan swasta. Mereka boleh dipertimbangkan ke jawatan Ketua Jururawat, Penyelia jururawat dan matron.
Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Sekolah Jururawat Yang Dikendalikan Oleh Kementerian Kesihatan
Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:
Tun Tan Cheng Lock College Of Nursing, Assunta Hospital
Syarat-Syarat Kemasukan
Sekurang-kurangnya mendapat kepujian di dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia atau Inggeris, Matematik dan satu mata pelajaran Sains di peringkat SPM.

Ahli Psikologi

Ahli psikologi menyelidik dan membuat kajian dalam pengurusan saintifik berkenaan dengan kelakuan manusia. Ia merupakan suatu sains dan menggunakan pengetahuan berkenaan untuk mempertingkatkan penyesuaian dan perkembangan peribadi, sosial, pendidikan atau pekerjaan.
Keterangan Tugas
Merancang dan menjalankan ujian untuk mengukur sifat mental, fizikal dan sifat yang lain seperti kecerdasan, kebolehan bakat, potensi dan sebagainya, mentafsir dan menilai keputusan serta memberi nasihat;
Menganalisis kesan faktor keturunan, sosial, pekerjaan dan faktor lain ke atas pemikiran dan kelakuan individu;
Mengadakan sesi kaunseling atau rawatan teraputik dan memberikan perkhidmatan susulan;
Mengekalkan hubungan yang perlu seperti dengan ahli keluarga, pihak berkuasa pendidikan atau majikan serta mencadangkan penyelesaian dan pengendalian yang munasabah terhadap sesuatu masalah;
Mengkaji faktor psikologi dalan diagnosis, rawatan serta pencegahan penyakit mental dan gangguan emosi atau personaliti serta berbincang dengan professional yang berkaitan;
Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;
Menyelia pekerja lain

Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya:
Ahli Psikologi, Klinikal
Ahli Psikologi, Pendidikan
Ahli Psikologi, Pekerjaan
Ciri-Ciri Peribadi
Terdapat ruang dalam bidang tersebut untuk mereka yang memiliki ciri-ciri peribadi dan kemahiran yang pelbagai. Seorang yang suka pada konsep-konsep dan penyelesaian matematik boleh menceburi cabang psikometrik. Sebaliknya, mereka yang peka terhadap hubungan perseorangan mungkin terdorong untuk bekerja secara langsung dengan klien yang menghadapi masalah emosi. Sekiranya anda menggabungkan kemahiran pertimbangan dan pemerhatian dengan minat yang mendalam terhadap kanak-kanak, kerjaya sebagai penyelidik dalam cabang psikologi pembangunan mungkin terbuka untuk anda. Walaupun terdapat banyak pilihan, ahli psikologi mesti memiliki ciri-ciri berikut:
Minat terhadap orang dan kelakuan mereka.
Stabil secara emosi dan matang
Kemahiran berkomunikasi yang baik
Sedia bekerja secara berkumpulan
Kefahaman mengenai pengkaedahan saintifik dan statistik
Menghormati kerahsiaan klien
Menyukai keagamaan, berdikari, kebebasan dan pembuatan keputusan
Berfikir secara kreatif dan mampu menyelesaikan masalah
Tahap kepintaran yang tinggi
Tajam dan pemerhatian dan berkaedah
Rasa ingin tahu dan adil
Peka dan prihatin
Kesabaran dan kecekalan
Kelulusan
Ijazah Sarjana Muda Psikologi atau kelayakan yang diiktiraf setaraf.
Gaji Dan Faedah-Faedah Lain
Sektor Awam : Gaji Permulaan RM 1419.00
ETP RM 165.00
EKA RM 170.00

Sektor Swasta : Gaji Permulaan Sektor Swasta mengikut keadaan pasaran kerja semasa


Prospek Kerjaya
Di Sektor Awam ahli psikoligi boleh berkhidmat di Jabatan Penjara Malaysia, Pensyarah-pensyarah di universiti-universiti sebagai pakar pemulihan, Penyelidik, Kaunselor di Jabatan Perkhidmatan Awam.
Di Sektor Swasta ahli psikologi boleh bekerja di bidang pentadbiran dan pengurusan, perniagan dan perusahaan, pemasaran dan perhubungan awam, perjawatan, perkhidmatan kesihatan. Peluang dalam bidang psikologi di peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah akan menjanjikan masa depan yang cerah, mereka boleh menubuhkan pusat penjagaan kesihatan mental, perunding pembangunan sumber manusia dan peluang mungkin bertambah apabila ahli psikologi mempertingkatkan kajian tentang kesan kemajuan teknologi di masa akan datang terhadap manusia.
Latihan
Institut Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Adalah:
Universiti Malaya
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Malaysia Sabah
Syarat-Syarat Kemasukan
Sekurang-kurangnya Gred D dalam kertas Am di peringkat STPM dan kepujian dalam matematik atau sains peringkat SPM.

Penyediaan ResumePERMOHONAN KERJA

Penyediaan Resume

Butiran maklumat diri atau yang lebih dikenali sebagai resume atau curriculum vitae (C.V) adalah butiran bertulis mengenai diri anda, iaitu mengenai siapa dan apa yang pernah anda lakukan.
Resume biasanya digunakan dalam permohonan kerja professional atau professional bersekutu. Melalui resume yang telah anda sediakan, bakal majikan akan dapat membuat tanggapan pertama mengenai diri anda.
Oleh itu, adalah amat penting supaya anda menyediakan resume yang baik. Resume yang disediakan hendaklah:

- kemas, ringkas dan padat (iaitu tidak melebihi dua muka surat)
- perkataan mudah digunakan
- tidak ada sebarang kesilapan ejaan atau tatabahasa
- dapat memberi impak
- gunakan kertas putih kosong saiz A4 yang berkualiti
- gunakan jarak dua (double spacing )
- gunakan sampul surat yang besar dan jangan melipatkan resume anda


Pada kebiasaannya, resume perlu mengandungi perkara-perkara berikut:

- Maklumat peribadi (termasuk foto paspot anda yang terkini, sekiranya diminta).
- Maklumat pendidikan seperti senarai sekolah dan instutusi latihan yang pernah anda hadiri dan kelulusan (sijil, diploma dan ijazah) yang diperoleh serta tarikhnya.
- Pengalaman bekerja termasuk nama dan alamat bekas majikan anda (termasuk latihan ilmiah di industri pendidikan dan kerja musim cuti yang relevan)
- Kemahiran khusus (misalnya kefasihan bahasa, pengetahuan komputer, penganugerahan dan kemahiran-kemahiran lain).
- Hobi/Kegemaran
- Nama dan alamat penyokong (references), sekiranya diminta.

Contoh resume adalah seperti di Lampiran II. Dokumen-dokumen sokongan yang relevan hendaklah disertakan.

LAMPIRAN IIContoh Resume

NAMA:

NO. KAD PENGENALAN:

TARIKH LAHIR:


FOTO PASPORT TERKINI (sekiranya diminta)


UMUR:

JANTINA:

TARAF PERKAHWINAN:

ALAMAT SURAT-MENYURAT:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEKTIF KERJAYA:

KELULUSAN AKADEMIK:

(Mengikut susunan kronologi mulai kelulusan terakhir)


Tahun

Nama Institusi Pendidikan

Kelulusan

PENGALAMAN KERJA:

(Mengikut susunan kronologi mulai pekerjaan terakhir)


Tahun/Tempoh Bekerja

Nama dan Alamat Majikan

Jawatan dan Tugas Utama

KEMAHIRAN KHUSUS:

HOBI/KEGEMARAN:

RUJUKAN (sekiranya diminta)


Nama
1)

Alamat

Kerjaya Di Bidang KejuruteraanMaklumat Pekerjaan

Kerjaya Di Bidang Kejuruteraan

Kejuruteraan adalah satu bidang professional yang popular dan sedang berkembang pesat dalam pelbagai sektor di negara ini. Permintaan yang amat ketara terhadap profesion ini. Bidang kejuruteraan mempunyai pengkhususan tertentu seperti kejuruteraan awam, elektrik, elektronik dan sistem, kimia, proses, sumber asli, mekanikal, bahan, komputer, kajiterbang, pembuatan, telekomunikasi dan pertanian. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf didalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapatkan tauliah jurutera professional.

Kejuruteraaan Awam (Jurutera Awam)

Pembantu Kejuruteraan Awam (Pembantu Teknik)

Juruteknik Awam

4. Kejuruteraan Mekanikal ( Jurutera Mekanikal )

5. Juruteknik Mekanikal

6. Mekanik Jentera Am

7. Kejuruteraan Elektrik ( Jurutera Elektrik )

8. Juruteknik Elektrik

9. Penjaga Elektrik

10. Kejuruteraan Kimia ( Jurutera Kimia )

11. Pembantu Kejuruteraan Kimia ( Pembantu Teknik )

12. Juruteknik Kejuruteraan Kimia

13. Kejuruteraan Elektronik ( Jurutera Elektronik)

14. Jurutera Kawalan Kualiti

Kejuruteraaan Awam (Jurutera Awam)


Jurutera awam merancang, mengurus, mereka bentuk, menyelia pembinaan dan penyelenggaraan pelbagai perkhidmatan umum, komersil, binaan serta kemudahan perusahaan. Berkemahiran menyelesaikan masalah seperti pengetahuan tentang kerja-kerja pembinaan. Melibatkan lawatan ke tapak binaan menjalankan tinjauan, memperolehi contoh batu-batan dan tanih untuk dianalisa bagi memastikan sesuatu projek selamat serta mengambil kira penganggaran kos dan menolong menentukan supaya projek tersebut selesai dalam jangkamasa yang ditetapkan.

Keterangan Tugas

Menjalankan penyelidikan serta membangunkan teori dan kaedah yang baru;

Memberi nasihat dan mereka bentuk struktur seperti jambatan, empangan, jalanraya, lapanganterbang, landasan keretapi, saluran paip gas/air, sistem pembuangan sampah, bangunan industri dll;

Menentukan dan menetapkan kaedah, bahan dan kualiti piawaian binaan serta mengarahkan kerja pembinaan;

Mewujudkan sistem kawalan untuk memastikan kecekapan fungsi struktur serta keselamatan dan perlindungan alam sekitar;

Mengurus penghantaran bahan binaan, loji, peralatan dan buruh yang diperlukan bagi projek pembinaan;

Mengenalpasti dan mentadbir kontrak serta mengesahkan kerja disiapkan mengikut jasfikasi yang ditetapkan;

Mewujudkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar-pakar yang berkaitan;

Menyelia pengujian dan pertauliahan kerja yang telah disiapkan.


Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:

jurutera awam

jurutera awam pembinaan bangunan

jurutera awam lebuh raya dan jalan raya

jurutera awam geoteknik

jurutera awam pembinaan jambatan

jurutrra awam pengairan

jurutera awam hidraulik

jurutera awam kumbahan dan sanitariCiri-Ciri Peribadi

Mempunyai kebolehan akademik

Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah

Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak

Minat dalam keusahawanan

Ketepatan dalam kerja

Kecenderungan kepada bidang mekanik

Minat dalam proses-proses mekanik

Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan

Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik

Kerbolehan bekerja berpasukan

Minda yang kreatif dan analitik

Kemampuan dalam perincian.


Kelulusan

Ijazah dalam kejuruteraan awam

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1591.70

ETP

RM 165.00

EKA

RM 170.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 1850.00 - RM 4856.00Prospek Kerjaya

Disektor awam mereka boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi dan ke Jawatan Utama Sektor Awam.

Disektor swasta pula mereka boleh jadi Ketua Bahagian, Pakar Perunding dan membuka Firma perundingan kejuruteraan. Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :-

1. Universiti Malaya
2. Universiti Teknologi Malaysia
3. Universiti Teknologi Mara
4. Universiti Sains Malaysia
5. Universiti Putra Malaysia
6. Universiti Malaysia Sarawak
7. Universiti Malaysia Sabah
8. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
9. Institut Teknologi Tun Hussein Onn
10. Kolej Tunku Abdul Rahman


Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :-

1. Universiti Tenaga Nasional
2. Adorna Institute Of Technology
3. Brickfields College & Country Heights Education Sdn Bhd
4. Institut Teknologi Pertama
5. Inti College
6. Kolej Ikram
7. L & G - Twintech Institute Of Technology
8. Sepang Institute Of Technology Dll


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan ATAU lulus STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan..

Pembantu Kejuruteraan Awam (Pembantu Teknik)Menjalankan tugas-tugas teknik dibawah arahan am, penyeliaan atau panduan Jurutera Awam, arkitek atau juruukur atau mengikut teknik kejuruteraan awam yang sudah ditetapkan dalam perancangan dan penyeliaan kerja pembinaan berkaitan dengan struktur kejuruteraan awam.dengan menyumbangkan terhadap perancangan dan perlaksanaan projek-projek kejuruteraan awam.

Keterangan Tugas

Membantu dalam penyiasatan ditapak binaan;

Mengambil dan merekod ukuran;

Menguji sampel tanah dan menyediakan laporan;

Membantu penyediaan rekabentuk dan spesifikasi untuk pembinaan;

Memeriksa dan menguji bahan pembinaan yang diterima dari pembekal;

Menentukan kuantiti dan kualiti bahan pembinaan mengikut piawaian;

Membantu penyediaan jadual kerja;

Memeriksa kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan agar spesifikasi dipatuhi;

Menyelesaikan masalah yang berbangkit;

Menganggar kuantiti dan kos bahan pembinaan dan buruh yang diperlukanPekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:

penyelia tapak

kerani tapak bina


Ciri-Ciri Peribadi

Kebolehan akademik

Meminati profesion ini

Mempunyai pengetahuan dalam bidang sains, matematik dan teknikal

Sanggup bekerja tanpa mengira tempat dan waktu

Mahir dalam bidang komputer

Boleh terdedah kepada keadaan cuaca, bising, habuk

Bersedia menggunakan alat-alat keselamatan seperti kasut, topi keledar, sarung tangan dan lain-lain peralatan yang dibekalkan oleh pihak majikan.


Kelulusan

Memiliki Diploma Kejuruteraan Awam

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1113.20

ETP

RM 135.00

EKA

RM 115.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 1200.00 - RM 2500.00Prospek Kerjaya

Disektor awam peluang pekerjaan adalah baik. Mempunyai peluang kenaikan pangkat ke tingkatan kanan, tinggi dan sekiranya berminat untuk melanjutkan pelajaran keperingkat ijazah mereka layak ke jawatan jurutera dan seterusnya kejawatan yang lebih tinggi.
Mereka boleh bekerja di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Parit dan Saliran, Jabatan Penerbangan Awam, Lembaga Pelabuhan dan agensi-agensi lain.

Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di firma-firma juruperunding dan syarikat-syarikat yang berasaskan kerja-kerja kejuruteraan awam seperti pembinaan bangunan, jalanraya, empangan, pelabuhan, projek-projek perumahan dan lain-lain.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-
1. Universiti Teknologi Malaysia
2. Universiti Teknologi Mara
3. Politeknik-Politeknik (Jabatan Pendidikan)
4. Kolej Tunku Abdul Rahman
5. Institut Teknologi Tun Hussein Onn


Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-

1. Inti College
2. Kolej Ikram
3. L & G - Twintech Institute Of Technology


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM/SPMV sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris ,Matematik, Matematik Tambahan, Fizik atau mata pelajaran sains yang lain.

Juruteknik Awam


Juruteknik awam, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera awam, arkitek atau juruukur, menjalankan tugas teknik yang menyumbangkan kepada perancangan dan perlaksanaan projek pembinaan dan kejuruteran awam, termasuk reka bentuk, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan bangunan serta struktur lain seperti sistem bekalan air dan kumbahan, jambatan, jalan raya, empangan dan lapangan terbang.

Keterangan Tugas

Menjalankan atau membantu dalam ujian terhadap tanah dan bahan binaan yang dilakukan di luar atau di makmal;

Memberikan bantuan teknik berhubung dengan pembinaan bangunan dan struktur lain serta kaji ukur atau penyediaan laporan kaji ukur;

Mewakili arkitek bangunan dan jurutera awam ditapak pembinaan bagi memastikan pematuhan spesifikasi reka bentuk dan pengekalan piawaian yang diperlukan keatas bahan dan kerja;

Menggunakan pengetahuan teknik berhubung dengan prinsip dan amalan bangunan dan kejuruteraan awam untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;

Membantu dalam penyediaan anggaran kuantiti serta kos bagi bahan dan buruh yang diperlukan untuk projek;

Mengelola penyelenggaraan dan pembaikan;

Menjalankan tugas-tugas berkaitan;

Menyelia pekerja lain.Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaraanya:

penyelia kerja

juruteknik kaji ukur

penganggar


Ciri-Ciri Peribadi

Mempunyai minat dalam bidang teknik

Cekap mengenalpasti punca masalah

Mampu membuat penyelesaian,

Berkebolehan untuk mmengenalpasti masalah dan mampu membantu menyelesaikan masalah

Tegas dalam membuat keputusan,

Berkeyakinan dan mampu bertindak positif dalam semua keadaan

Kreatif, mengubahsuai, menyesuai dan memandang kehadapan

Cekap berkomunikasi, idea yang tepat dan padat

Mampu berhubungan dengan personel sokongan


Kelulusan

Lulus SPM/SPMV kepujian Bahasa Malaysia, matematik dan lulus sains. Lulus sijil dari politeknik/SKM lebih berfaedah.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 599.50

ETP

RM 135.00

EKA

RM 80.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 850.00 - RM 1500.00Prospek Kerjaya

Prospek kerjaya untuk juruteknik awam amat cerah di Malaysia yang menuju matlamat Wawasan 2020 berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembinaan, pembuatan, pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi.

Disektor awam mereka boleh meningkat ke tingkatan kanan, tertinggi. Boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pembantu Jurutera dan Jurutera dengan meningkatkan pengetahuan iaitu melanjutkan pelajaran ke IPTA samaada sepenuh masa, luar kampus atau melalui pengajian jarak jauh.
Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan.

Disektor Swasta pekerjaan ini kebanyakan terdapat di syarikat-syarikat pembinaan yang terlibat dengan pembinaan projek perumahan, jalaraya,jabatan dan infrastruktur dan lain-lain.

Perancangan Kerjaya Sebagai Juruteknik Awam

SPM/SPMV

--------->POLITEKNIK (SIJIL)

---------->JURUTEKNIK AWAM

Kejuruteraan Mekanikal ( Jurutera Mekanikal )


Jurutera mekanikal menjalankan tugas penyelidikan, memberi nasihat dan mereka bentuk mesin-mesin pengeluaran, jentera, loji, peralatan perindustrian.
Membangunkan sistem perindustrian serta memberi nasihat serta mempastikan sistem tersebut berfungsi. Membuat kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan jika perlu. Mengkaji dan memberi nasihat berhubung dengan aspek teknologi bahan, produk, proses serta prosedur penyelenggaraaan yang tertentu.

Keterangan Tugas

Memberi nasihat dan mereka bentuk jentera dan alat bagi kerja-kerja pembuatan, perlombongan, pembinaan, pertanian dan perindustrian yang lain;

Memberi nasihat serta mereka bentuk motor dan enjin stim dan pembakaran dalaman, mesin, enjin bukan elektrik yang lain yang digunakan untuk pendorongan lokomotif, kenderaan, pesawat udara atau untuk menghidupkan jentera perindustrian dan jentera-jentera lain;

Memberi nasihat dan mereka bentuk badan, struktur utama, kerangka kapal, pesawat udara, kenderaan darat dan peralatan pesawat udara lain.

Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem gantungan, brek, komponen-komponen lain;

Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem, peralatan pemanasan, pengalihudaraan serta penyejukan;

Memberi nasihat dan mereka bentuk bahagian bukan elektrik bagi perkakas atau produk seperti pemprosesan data, komputer, kamera, projektor dll;

Menentukan dan memeriksa kaedah pengeluaran atau pemasangan serta cara kerja bagi mesin, jentera, perkakas, motor, enjin pertanian, loji peralatan atau sistem perindustrian;

Mewujudkan piawaian dan prosedur kawalan, mengesan dan memperbaiki bagi memastikan mesin, jentera, perkakas, motor, enjin serta loji, peralatan atau sistem perindustrian berfungsi dengan cekap dan selamat;

Mengatur serta mengarah penyelenggaraan dan pembaikkan mesin, jentera, perkakas, motor, enjin serta loji, peralatan atau sistem perindustrian yang sedia ada;

Mengkaji serta memberi nasihat berkaitan aspek teknologi bahan, produk atau menentukan proses;

Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar-pakar lain yang berkaitan;

Menyelia pekerja yang berkaitan.Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:

Jurutera Jentera Dan Perkakas Perindustrian

Jurutera Kuasa Nuklear

Jurutera Pemanasan, Pengalihanudara, Penyamanan Udara Dan Penyejukan

Jurutera Kenderaan /Automotif

Jurutera Mekanik/Aeronautik

Jurutera Marin DllCiri-Ciri Peribadi

Mempunyai kebolehan akademik

Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah

Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak

Minat dalam keushawanan

Ketepatan dalam kerja

Kecenderungan kepada bidang mekanik

Minat dalam proses-proses mekanik

Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan

Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik

Boleh bekerja berpasukan secara berpasukan

Mempunyai minda yang kreatif dan analitik

Kemampuan dalam perincian, Dll.


Kelulusan

Ijazah Kejuruteraan Mekanikal atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1591.70

ETP

RM 165.00

EKA

RM 170.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 2500.00 - RM 8000.00Prospek Kerjaya

Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Lembaga Letrik Negara, Jabatan Kerja Raya, Syarikat Telekom Malaysia dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta jabatan -jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan.

Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.

Di sektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-

1. Universiti Malaya
2. Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Universiti Teknologi Malaysia
4. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
5. Universiti Teknologi Mara
6. Universiti Sains Malaysia
7. Universiti Putra Malaysia
8. Universiti Malaysia Sarawak
9. Institut Teknologi Tun Hussein Onn
10. Kolej Tunku Abdul Rahman


Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-

1. Universiti Tenaga Nasional
2. Universiti Teknologi Petronas
3. Universiti Multimedia Malaysia
4. Brickfields College & Country Heights Education Sdn Bhd
5. Institut Teknologi Pertama
6. Kolej Ikram
7. Inti College
8. Kolej Linton
9. L & G Twintech Institute Of Technology
10. Sepang Institute Of Technology Dll


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan atau lulus STPM gred E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.

Juruteknik Mekanikal


Juruteknik mekanikal menjalankan tugas teknik biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera mekanikal yang meyumbang kepada reka bentuk, pembangunan, pembuatan, pembinaan, pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan loji dan peralatan yang berfungsi secara mekanik.

Keterangan Tugas

Membantu dalam kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan berkenaan dengan perkakas mesin, enjin kenderaan, pesawat, pemasangan, pemanasan, pengalihudaraan dan penyejukan serta loji dan peralatan lain yang berfungsi secara mekanik;

Mereka bentuk dan menyediakan susun atur pemasangan mesin dan jentera;

Menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan;

Membantu dalam penyeliaan teknik berkenaan dengan jentera serta prinsip dan amalan kejuruteraan mekanik supaya dapat mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;

Membantu dalam pembangunan serta mengawasi perlaksanaan piawaian dan prosedur keselamatan bagi kerja kaji ukur marin berhubung dengan badan, peralatan dan muatan kapal;

Menjalankan kerja-kerja berkaitan serta menyelia pekerja-pekerja lain.Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:

Juruteknik Motor Dan Enjin

Juruteknik Kereta

Juruteknik Aeroangkasa Atau Aeronautik

Jeruteknik Sistem Dan Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara

Juruteknik Marin

Juruteknik Penganggar/Mekanik

Juruteknik Ujian

Mekanik Jentera AmCiri-Ciri Peribadi

Mempunyai kebolehan akademik

Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah

Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak

Minat dalam keusahawanan

Ketepatan dalam kerja

Kecenderungan kepada bidang mekanik

Minat dalam proses-proses mekanik

Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan

Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik

Kebolehan bekerja berpasukan

Minda yang kreatif dan analitik

Kemampuan dalam perincian, Dll.


Kelulusan

Lulus SPM/SPMV dengan kepujian Bahasa Malaysia serta lulus matematik dan mata pelajaran sains.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 599.50

ETP

RM 135.00

EKA

RM 80.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 750.00 - RM 2000.00Prospek Kerjaya

Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan.

Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke tingkatan kanan, tinggi dan kejawatan yang lebih tinggi. Sesaorang juruteknik boleh melanjutkan pelajaran ke IPTA/IPTS peringkat diploma atau ijazah bagi melayakkannya memohon ke jawatann yang lebih tinggi.

Pusat-Pusat Latihan Yang Menyediakan Kursus Tersebut:

Politeknik Di Bawah Kementerian Pendidikan

Institut Latihan Jabatan Tenaga Rakyat

Institut Latihan Belia Negara

Institut Kemahiran Mara/Pusat Giat Mara


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM/SPMV lulus Bahasa Malaysia, Matematik dan Sains

Perancangan Kerjaya Sebagai Juruteknik Mekanikal

SPM/SPMV

-------------> IKM ------------->

JURUTEKNIK

------------- IKBN ------------->

-------------> POLITEKNIK (SIJIL) ------------->

-------------> ILJTR ------------->

Mekanik Jentera Am


Membuat kerja-kerja membaiki, servis berbagai jenis mesin, jentera, enjin dan lain-lain alat mekanikal (kecuali kereta motor, enjin kapal terbang, peralatan kapalterbang, peralatan elektrik dan alatan-alatan lain) didalam bengkel atau ditempat-tempat dimana ia digunakan. Memeriksa mesin yang rosak. Membuka sebahagian, menukar sebahagian yang rosak. Memasang semula dan memastikan pemasangan itu betul, menguji dan mempastikan ianya berfungsi dengan baik.

Keterangan Tugas

Mekanik Jentera Am membuat kerja-kerja membaiki perbagai jenis mesin jentera dan alat mekanikal.

Memasang dan memastikan pemasangan dilakukan dengan betul.

Menguji dan membuat penyelarasan keatas alat atau mesin yang telah siap dipasang untuk memastikan jentera atau mesin tersebut berfungsi.


Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaranya:

Mekanik Mesin Pejabat

Mekanik Mesin Tekstil

Mekanik Mesin Pembinaan

Mekanik Mesin Perlombongan

Mekanik Mesin Percetakan

Mekanik Mesin Turbin

Mekanik Alat Penyejukan/Pendinginan Udara

Mekanik Enjin Disel

Mekanik Enjin Kapal Laut

Mekanik Mesin Jahit

Mekanik Otomotif

Mekanik Penyelenggara Loji Dll.


Ciri-Ciri Peribadi

Individu yang berminat dalam bidang ini perlu mempunyai kecenderungan bekerja dengan peralatan mekanikal serta mempunyai semangat tidak mudah berputus asa.

Individu yang berminat bekerja didalam bengkel/kilang dan kadangkala terpaksa bertugas diluar.

Keadaan tempat kerja biasanya kotor dan berminyak.


Kelulusan

Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional/Teknik ) atau Sijil dari institusi-institusi latihan kemahiran awam.

Sijil kemahiran daripada institusi-institusi kemahiran swasta.


Jurugegas Jentera Am


Pekerja-pekerja dalam kumpulan ini menjalankan kerja-kerja membuat, menyusun dan memasang dengan menggunakan peralatan tangan dan membuat pelarasan pada mesin/jentera, menempat dan memasang berbagai jenis mesin/jentera, enjin dan kelengkapan mekanikal (Kecuali kenderaan motor, enjin kapalterbang, peralatan elektrik dan alat-alat jitu).

Keterangan Tugas

Jurugegas Jentera Am bertugas membuat, menggegas dan memasang pelbagai jenis jentera, enjin dan peralatan mekanik.

Meneliti lukisan dan spesifikasi barang yang akan dibuat dan mengira ukurannya

Mengesat dan mengendalikan perkakas mesin untuk memotong dan membentuk bahagian logam menurut spesifikasi tertentu

Memeriksa dan menanda dimensi ditempat tertentu atas logam untuk dipotong dan bentuk bahagian logam mengikut spesifikasi dengan mengguna mesin pemotong dan sebagainya.

Memeriksa dengan teliti benda kerja dengan mengguna mikrometer, alat pengukur metri melas, saparuh lindup dan berkaitan.Ciri-Ciri Peribadi

Berminat bekerja di bengkel/kilang dan bekerja diluar, ditapak binaan dan lombong

Boleh bekerja dalam keadaan panas dan bunyi bising.

Tempat kerja yang berselerak dengan berbagai peralatan tangan, alat pengukur, serpihan-serpihan logam yang telah dipotong dan diasah.

Perlu berkotor dengan minyak pelincir dan geris.

Boleh menggunakan alat-alat keselamatan seperti sarung tangan, cermin mata keselamatan, kasut keselamatan dan sebagainya.Kelulusan

Lulus SPM/SPMV dari sekolah vokesional/teknik atau lulusan SKM dari Institut Latihan Kemahiran dalam bidang yang berkaitan.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 489.50

ETP

RM 135.00

EKA

RM 65.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 600.00 - RM 1500.00Prospek Kerjaya

Peluang kerjaya dibidang ini terbuka luas dan boleh meningkat keperingkat penyelia juga membuka perusahaan sendiri setelah mempunyai pengalaman dan kemahiran serta modal.

Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Parit dan Saliran, KTM Berhad, Percetakan Nasional Negara, Jabatan Penerbangan Awam dan Lembaga-Lembaga Pelabuhan, Badan-Badan Berkanun dan Penguasa-Penguasa Tempatan.

Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di bengkel/kilang industri tekstil, kejuruteraan jentera dan kilang yang membuat alat ganti.

Pusat-Pusat Latihan Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:

Institut Latihan Perindustrian (JTR)

Institut Kemahiran Belia Negara

Institut Kemahiram Mara

Pusat Giat Mara

Pusat Latihan Kemahiran Swasta Seperti Midas, Fit Dll.Syarat-Syarat Kemasukan

Tamat tingkatan 5

Kejuruteraan Elektrik ( Jurutera Elektrik )


Jurutera elektrik menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat, mereka bentuk, membangunkan dan menyelia pembuatan, pemasangan, operasi dan penyelenggaraan, baik pulih peralatan, mesin dan sistem untuk penjanaan, pengagihan, penggunaan dan pengawalan kuasa elektrik.
Mereka juga terlibat dalam perkembangan dan pembuatan berbagai jenis alat elektrik. Menguji dan menyelesaikan masalah operasi dan menganggar masa dan perbelanjaan sesuatu projek kejuruteraan yang akan dilaksanakan.

Keterangan Tugas

Menganalisa dan menyelesaikan masalah kejuruteraan;

Merancang dan mereka bentuk pembuatan dan pemasangan peralatan dan kemudahan kuasa elektrik;

Menentukan jenis dan susunan litar, transformer, litar pintas, talian penghantaran dan peralatan lain;

Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem bagi motor elektrik, kuasa tarikan elektrik dan peralatan lain atau perkakas elektrik domestik;

Mentafsir spesifikasi, lukisan, piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan perlatan kuasa elektrik dan peggunaannya;

Menyusun dan mengurus sumber yang digunakan dalam membekalkan komponen, mesin perkakas dan peralatan elektrik;

Menyediakan jadual penghantaran dan pemasangan mesin, suis gear, kabel dan kelengkapan;

Menyelia operasi penyelenggaraan stesen kuasa, sistem penghantaran dan pengagihan dan loji perindustrian;

Menyediakan piawaian dan prosedur kawalan untuk memastikan sistem penjanaan dan pengagihan, motor dan peralatan elektrik berfungsi dengan cekap dan selamat;

Mengesan dan membaiki kerosakan;

Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar lain yang berkaiatan;

Membuat kerja-kerja penyeliaan dll.Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaraanya:

Jurutera Penjanaan Kuasa

Jurutera Pengagihan Dan Penghantaran Kuasa

Jurutera Pencahayaan Elektrik

Jurutera Peralatan Elektromekanik


Ciri-Ciri Peribadi

Mempunyai kebolehan akademik

Analisa, minda yang analitik

Cekap mengenalpasti punca masalah

Mampu membuat penyelesaian,

Berkebolehan untuk menganalisa kesulitan dan mampu menterjemahkan kepada bentuk yang praktikal

Tegas dalam membuat keputusan,

Berkeyakinan dan mampu bertindak positif dalam semua keadaan

Kreatif, mengubahsuai, menyesuai dan memandang kehadapan

Cekap berkomunikasi, idea yang tepat dan padat

Profesional dalam hubungan dengan personel sokongan

Cepat sedar, memahami isu sosial dan masalah alam sekitarKelulusan

Ijazah Sarjana Muda dalam kejuruteraan elektrik

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1591.70

ETP

RM 165.00

EKA

RM 170.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 1850.00 - RM 4850.00Prospek Kerjaya

Prospek kerjaya untuk jurutera elektrik amat cerah di Malaysia yang menuju matlamat Wawasan 2020 berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembuatan, pemesatan pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi.

Disektor awam mereka boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi sehingga ke Pengarah, Pengurus atau Pengurus Besar. Bagi yang berminat menjadi Pensyarah di IPTA mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang kejuruteraan elektrik.

Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan.

Disektor swasta pula jawatan ini terdapat di Tenaga Nasional Bhd, Syarikat Telekom (M) Bhd., di kilang-kilang terutama sekali disektor pembuatan, telekomunikasi, kilang, loji DLL . Mereka boleh menjadi juruperunding bertauliah dan menjadi usahawan sendiri.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:

1. Universiti Malaya
2. Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Universiti Sains Malaysia
4. Universiti Teknologi Malaysia
5. Universiti Putra Malaysia
6. Universiti Malaysia Sabah
7. Institut Teknologi Tun Hussein Onn
8. Universiti Teknologi Mara
9. Politeknik-Politeknik
10. Kolej Tunku Abdul Rahman


Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:-

1. Universiti Tenaga Nasional
2. Inti College
3. Kolej Bandar Utama
4. Kolej Ikram
5. L & G - Twintech Institute Of Technology
6. Pusat Teknologi Dan Pengurusan Lanjutan (Ptpl)
7. Sedaya College
8. Sepang Institute Of Technology
9. Taylor's College


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik, Matematik Tambahan atau lulus STPM Gred E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau yang berkaitan.

Juruteknik Elektrik


Juruteknik elektrik menjalankan tugas teknik di bawah arahan dan penyeliaan jurutera elektrik yang menyumbang kepada rekabentuk, pembinaan, pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan sistem dan peralatan elektrik.

Keterangan Tugas

Membantu membuat kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan berkenaan dengan sistem, peralatan dan kemudahan elektrik serta menguji prototaip;

Membantu menyediakan reka bentuk dan susur atur pemasangan dan litar elektrik;

Menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan;

Membantu penyeliaan teknik bagi pembuatan, pemasangan, penggunaan, penyelenggaraan dan pembaikan sistem dan peralatan elektrik;

Menggunakan pengetahuan teknik berhubung dengan teori dan amalan kejuruteraan elektrik bagi mengenal pasti serta menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja;

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan;

Menyelia pekerja lain.


Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaranya:

Juruteknik Voltan Tinggi

Juruteknik Kuasa

Juruteknik Ppenghantaran Kuasa Elektrik

Juruteknik Penganggar


Ciri-Ciri Peribadi

Mempunyai minat dalam bidang teknikal

Cekap mengenalpasti punca masalah

Mampu membantu membuat penyelesaian,

Tegas dalam membuat keputusan,

Berkeyakinan dan mampu bertindak positif dalam semua keadaan

Kreatif, mengubahsuai, menyesuai dan memandang kehadapan

Cekap berkomunikasi, idea yang tepat dan padat

Berkebolehan dalam hubungan dengan personel sokongan

Cepat sedar, memahami isu sosial dan masalah alam sekitar


Kelulusan

Lulus SPM/SPMV, kepujian Bahasa Malaysia serta kepujian dalam matematik serta dalam mata pelajaran sains. Memiliki sijil politeknik/SKM lebih berfaedah.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 599.50

ETP

RM 130.00

EKA

RM 80.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 800.00 - RM 1500.00

Prospek Kerjaya

Prospek kerjaya untuk juruteknik elektrik amat cerah di Malaysia berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembuatan, kepesatan pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi. Disektor awam mereka boleh meningkat ke tingkatan kanan dan tertinggi.

Boleh melanjutkan pelajaran secara sepenuh masa atau luar kampus atau pengajian jarak jauh di IPTA dalam negara bagi meningkat kejawatan yang lebih tinggi.

Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan.

Disektor Swasta pula jawatan ini terdapat di Tenaga Nasional Bhd, Syarikat Telekom (M) Bhd., di industri pembuatan, telekomunikasi, pembinaan, loji DLL .

Penjaga Elektrik
Pekerja-pekerja dalam kumpulan ini menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan membaiki janakuasa elektrik dan peralatan elektrik di tempat ia digunakan. Menjalankan tugas sebagai jurugegas dan ditambah dengan kerja-kerja menyelenggara dan membaiki peralatan tersebut umpamanya stesyen janakuasa besar dan kecil.

Tugas-tugas termasuk

Memasang, menyelenggara dan membaiki sistem pendawaian elektrik dan peralatan yang berkaitan di pelbagai bangunan seperti sekolah, hospital, pertubuhan komersil, bangunan kediaman dan struktur lain;

Memasang, melaraskan dan membaiki pelbagai jenis jentera dan motor elektrik, penjaga, gear suis dan perkakas kawalan, peralatan atau bahagian elektrik lif dan peralatan yang berkaitan;

Memasang, melaraskan dan membaiki bahagian elektrik perkakas rumah, mesin perindustrian dan perkakas yang lain atau perkakas elektrik kapal terbang, kapal dan kenderaan;

Memasang, menyelenggara dan membaiki peralatan elektrik di panggung dan studio radio atau televisyen;

Memeriksa dan menguji produk keluaran elektrik;

Merancang dan menjalankan penyelenggaraan pencegahan dan berjadual bagi pemasangan elektrik;

Menjalankan tugas-tugas berkaitan;

Menyelia pekerja-pekerja lain.


Contoh Pekerjaan Yang Dikelas Di Sini:

Jurugegas Elektrik

Juruelektrik Lif/Peralatan Yang Berkaitan


Ciri-Ciri Peribadi

Mempunyai kesihatan yang baik

Tidak cacat anggota, mempunyai penglihatan yang baik dan tidak rabun warna

Boleh bekerja di luar pejabat

Bekerja di stesyen janakuasa besar atau kecil

Boleh bekerja dengan teliti dan sentiasa mempastikan tidak ada sebarang kerosakan berlaku

Mampu mengambil langkah-langkah segera sekiranya berlaku sebarang kerosakan

Boleh bekerja dalam semua keadaan cuaca

Tidak gentar dan berani memanjat tempat-tempat tinggi

Perlu menjaga keselamatan diri sentiasa berwaspada semasa menjalankan tugas


Kelulusan

Sekurang-kurang SRP/PMR dan memiliki SIJIL PENJAGA ELEKTRIK dari Jemaah Bekalan Elektrik dan Gas

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 599.50

ETP

RM 135.00

EKA

RM 80.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 1500.00++ (Dibincangkan mengikut kelulusan dan pengalaman)Prospek Kerjaya

Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya untuk bangunan-bangunan kerajaan. Di jabatan yang terdapat janakuasa elektrik kecil atau besar.

Di sektor swasta jawatan ini boleh diperolehi di kebanyakan sektor. Memandangkan kemajuan pesat dari segi keperluan tenaga elektrik dalam bidang ini semakin baik, seseorang yang berpengalaman dan cekap akan mudah dinaikkan ke pangkat yang lebih tinggi.

Kejuruteraan Kimia ( Jurutera Kimia )


Jurutera Kimia menjalankan penyelidikan dan penyeliaan operasi loji-loji kimia dan kelengkapan untuk perlarutan, penurasan, kesejatan, kekontangan, penurunan, kepekatan, kombinasi, penghabluran dan lain-lain operasi untuk membuat kimia berat atau kimia halus mengikut spesifikasi. Mengkaji proses-proses yang sedia ada atau alat kelengkapan yang digunakan, kecekapan dan tahap pengeluarannya. Menjalankan kajian mengenai prinsip-prinsip kimia, fizik, dan kaji dayagerak haba untuk mencipta proses-proses baru. Memperbaiki rekabentuk alat kelengkapan bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran. Menyelia pemasangan alat kelengkapan untuk pengeluaran berasaskan skel yang besar bagi tujuan komersial. Mengkaji sifat-sifat kimia yang berbagai atau barang-barang kimia seperti asid, rayon, pencelup-pencelup yang dicipta di makmal dan mencipta proses-proses dan alat kelengkapan untuk membuatnya. Menyelia dan meyelaras aktiviti-aktiviti pekerja yang menjalankan mesin-mesin pencanai, penyembur, pencelup, reaktor dan lain-lain alat kelengkapan untuk mempastikan bahan-bahan mentah diperlukan dengan cekap melalui proses-proses kimia, mekanik dan proses-proses lain.

Keterangan Tugas

Menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat serta membangunkan reka bentuk proses dan peralatan kimia secara komersil untuk menapis minyak mentah, cecair atau gas yang lain;

Mengeluarkan bahan dan benda seperti bahan terbitan petroleum, letupan, produk makanan, minuman, ubat atau bahan sintetik;

Menentukan aspek yang berkaitan dengan pembinaan loji perkilangan kimia;

Menentukan kaedah, bahan dan piawaian kualiti pengeluaran serta memastikannya selaras dengan spesifikasi;

Menyediakan piawaian kawalan dan prosedur kawalan bagi memastikan keselamatan, perlindungan alam sekitar dan kecekapan dalam operasi dan proses pembuatan;

Mengesan dan membaiki kerosakan;

Mengatur dan memberi nasihat berhubung dengan penyelenggaraan dan pembaikan peralatan yang sedia ada;

Mengkaji dan memberi nasihat berkenaan aspek teknologi bahan, produk serta proses-proses berkaitan;

Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar lain yang berkaitan;

Menyediakan laporan analisis dan lain-lain tugas yang berkaitan.Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:

Jurutera Kimia Petroleum Dan Gas

Jentera Kimia Cat Dan Varnis

Jurutera Kimia Baja

Jurutera Kimia Produk Farmaseutikal

Jurutera Kimia Makanan

Ahli Teknologi Plastik

Ahli Teknologi Getah, Dll


Ciri-Ciri Peribadi

Kebolehan akademik

Berkecenderungan dan berminat dalam bidang sains dan kaedah saintifik

Berfikir secara lojik, tepat dalam kerja dan membuat keputusan

Berminat membuat uji kaji di makmal

Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah

Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik

Kebolehan bekerja berpasukan

Minda yang kreatif dan analitik

Kemampuan dalam perincian, Dll.


Kelulusan

Ijazah Kejuruteraan Kimia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1591.70

ETP

RM 165.00

EKA

RM 170.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 2500.00 - RM 8000.00Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , Jabatan Alam Sekitar serta jabatan -jabatan lain yang berkaitan..

Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.

Disektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Terdapat di syarikat minyak, kimia, perlombongan, seramik, elektronik dan gentian. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan Kimia dan Pengeluaran, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :-

1. Universiti Malaya
2. Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Universiti Sains Malaysia
4. Universiti Teknologi Malaysia
5. Universiti Putra Malaysia


Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Antaranya :-

1. Universiti Tenaga Nasional
2. Universiti Teknologi Petronas
3. Inti College Malaysia
4. Kolej Linton
5. L & G Twintech Institute Of Technology


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan atau lulus STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.

Pembantu Kejuruteraan Kimia ( Pembantu Teknik )


Pembantu Kejuruteraan Kimia menjalankan tugas-tugas teknik, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan Jurutera Kimia yang menyumbang kepada pembangunan proses dan rekabentuk perindustrian kimia, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia.

Keterangan Tugas

Membantu dalam penyelidikan bagi mencipta proses dan loji pembuatan yang baru;

Memperbaiki atau mencipta proses baru untuk mengeluarkan bahan-bahan secara kimia atau fizik pada tahap skel komersil;

Membantu dengan penyeliaan teknik pembinaan, pemasangan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji;

Menggunakan pengetahuan teori dan praktik kejuruteraan kimia bagi mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang berbangkit semasa menjalankan kerja;

Memeriksa dan menguji kerja yang telah siap bagi memastikan kepatuhan kepada spesifikasi dan piawaian keselamatan;

Boleh menggunakan topi keledar, sarung tangan, kasut keselamatan serta pakaian seragam.


Pekerjaan Yang Dikelaskan Di Bidang Ini Antaranya:

Pembantu Kejuruteraan Kimia Petroleum

Pembantu Kejuruteraan Kimia Gas Asli, Dll.Ciri-Ciri Peribadi

Kebolehan akademik;

Berkecenderungan dan berminat dalam penggunaan praktik ilmu kimia, fizik dan matematik;

Boleh berfikir secara lojik, tepat dalam kerja dan membuat keputusan;

Berminat menbuat uji kaji dimakmal;

Boleh menyelesaikan masalah;

Boleh bekerja berpasukan;

Minda yang kreatif. Dll


Kelulusan

Diploma Kejuruteraan Kimia atau petroleum atau setaraf dengannya.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1113.20

ETP

RM 135.00

EKA

RM 115.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 1500.00 - 2500.00Prospek Kerjaya

Disektor awam peluang adalah baik.
Mempunyai peluang untuk dinaikkan pangkat ke jawatan penyelia pengeluaran atau penyelengaraan. Berpeluang dinaikkan pangkat ke jawatan tingkatan kanan, khas dan seterusnya ke jawatan tertinggi mengikut skim perkhidmatan. Bagi yang berminat untuk melanjutkan pelajaran boleh menyambung pelajaran ke IPTA/IPTS tempatan ke peringkat ijazah secara sepenuh masa, sambilan, pengajian luar kampus dan pengajian jarak jauh. Jawatan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dll.

Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di kilang-kilang memproses bahan-bahan mentah kepada barang-barang seperti baja, barang-barang farmasi, cat, plastik, petroleum, serbuk pencuci, bahan kimia industri dan lain-lain

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:

Kolej Universiti Terengganu

Universiti Teknologi MaraPerancangan Kerjaya Sebagai Pembantu Jurutera Kimia

JURUTEKNIK RENDAH(PMR))

------

JURUTEKNIK(SPM/SPMV/ SIJIL POLITEKNIK

------ PEM. JURUTEKNIK(DIPLOMA)

Juruteknik Kejuruteraan Kimia


Juruteknik kejuruteraan kimia menjalankan tugas teknik, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera kimia yang menyumbang kepada proses, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia

Tugas-tugas termasuk

Membantu dalam penyelidikan untuk membangunkan proses dan loji pembuatan yang baru atau yang lebih baik bagi tranformasi bahan secara kimia atau fizik pada sekala komersil

Mereka bentuk dan menyediakan susun atur loji kimia mengikut spesifikasi yang ditetapkan

Menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan loji

Memberi khidmat penyeliaan teknik bagi pembinaan, pemasangan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia untuk memastikan prestasi yang memuaskan serta mematuhi spesifikasi dan peraturan

Mengemukakan pengetahuan teknik berhubung dengan prinsip dan amalan kejuruteraan kimia supaya dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja

Menjalankan tugas-tugas berkaitan

Menyelia pekerja-pekerja lainContoh Pekerjaan Yang Dikelas Di Sini:

Juruteknik Kejuruteraan Petroleum

Juruteknik Kejuruteraan Gas Asli

Juruanalisa Teras (Petroleum/Gas)

Pengaggar

Pembantu MakmalCiri-Ciri Peribadi

Kebolehan akademik

Berkecenderungan dan berminat dalam bidang sains dan kaedah saintifik

Berfikir secara lojik, tepat dalam kerja dan membuat keputusan

Berminat membuat uji kaji di makmal

Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah

Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik

Kebolehan bekerja berpasukan

Minda yang kreatif dan analitik

Kemampuan dalam perincian, DllKelulusan

Lulus SPM/SPMV dengan kepujian Bahasa Malaysia serta kepujian dalam Matematik, Kimia atau mata pelajaran sains

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 599.50

ETP

RM 135.00

EKA

RM 80.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 800.00 - RM 2000.00
(Dibincangkan mengikut kelulusan dan pengalaman)

Prospek Kerjaya

Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Alam Sekitar serta jabatan - jabatan lain yang berkaitan.

Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke tingkatan kanan, tinggi. Bagi yang berminat untuk menyambung pelajaran mereka boleh berbuat demikian samada belajar sepenuh masa, atau sambilan dan pengajian jarak jauh di IPTA/IPTS tempatan. Setelah memiliki kelulusan tersebut mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi.

Di sektor swasta jawatan ini boleh diperolehi diindustri petroleum, carigali minyak serta syarikat-syarikat pembuatan yang berasaskan bahan mentah seperti minyak kelapa sawit dan lain-lain yang melibatkan kerja-kerja penyelidikan dimakmal.

Kejuruteraan Elektronik ( Jurutera Elektronik)


Jurutera elektronik menjalankan penyelidikkan dan memberi nasihat dengan menggunakan pengetahuan dan kaedah saintifik dan kejuruteraan untuk mewujud, membangun dan menyelenggarakan barangan, sistem dan komponen elektronik. Merekabentuk, membangun dan menguji barangan dan peralatan elektronik yang digunakan dalam bidang instrumentasi, kenderaan, telekomunikasi, pengemudian, komputer, perubatan dan hiburan,dll.

Keterangan Tugas

Memberi nasihat dan merekabentuk, membina pelbagai peralatan elektronik dari papan suis hingga kepada perkakas elektronik yang lebih rumit termasuk barangan pengguna seperti komputer persendirian, set televisyen serta komponen barangan elektronik pengguna yang lain; Membuat penyelidikan serta merekabentuk proses-proses yang diperlukan untuk pembuatan barangan;

Mengurusselia dan menyelaras kerja-kerja para teknik dalam rekabentuk produk atau pengeluaran;

Merekabentuk dengan menggunakan hasil penyelidikan mereka untuk menghasilkan model produk yang akan dibangunkan dan mengubahsuainya mengikut keperluan pasaran,

Memberi nasihat dan membuat kerja-kerja kawalan mutu, memeriksa dan menguji serta memasang sistem elektronik juga memastikan hasil pengeluarannya bermutu tinggi mengikut standard serta memenuhi spesifikasi dan piawaian keselamatan yang ketat;

Memberi nasihat dan serta mengkaji cadangan rekabentuk, mendraf laporan dan mengemukakan syor tentang rekabentuk, pembangunan dan pembuatan produk dan system yang boleh dipasarkan;Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya:

Jurutera Jentera Dan Perkakas Perindustrian

Jurutera Kuasa Nukleur

Jurutera Pemanasan, Pengalihanudara, Penyamanan Udara Dan Penyejukan

Jurutera Kenderaan /Otomotif

Jurutera Mekanik/Aeronautik

Jurutera Marin Dll


Ciri-Ciri Peribadi

Mempunyai kebolehan akademik

Pendekatan yang berimaginasi dan boleh menyelesaikan masalah

Kemampuan untuk berfikir dalam istilah matematik dan abstrak

Minat dalam keusahawanan

Ketepatan dalam kerja

Kecenderungan kepada bidang mekanik

Minat dalam proses-proses mekanik

Tidak mudah putus asa, berazam kuat dan mempunyai dorongan

Kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan perseorangan yang baik

Kebolehan bekerja berpasukan

Minda yang kreatif dan analitik

Kemampuan dalam perincian, Dll.


Kelulusan

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1591.70

ETP

RM 165.00

EKA

RM 170.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 2500.00 - RM 8000.00Prospek Kerjaya

Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Lembaga Letrik Negara, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Telekom dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta jabatan -jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan.

Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.

Disektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi lain atau lain-lain badan berkanun.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut:

1. Universiti Malaya
2. Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Universiti Teknologi Malaysia
4. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
5. Universiti Teknologi Mara
6. Universiti Sains Malaysia
7. Universiti Putra Malaysia
8. Universiti Malaysia Sarawak
9. Institut Teknologi Tun Hussein Onn


Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:

1. Universiti Tenaga Nasional
2. Universiti Teknologi Petronas
3. Kolej Ikram
4. Inti College Malaysia
5. Kolej Linton
6. L & G Twintech Institute Of Technology


Syarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik dan Matematik Tambahan atau lulus STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik atau berkaitan.

Jurutera Kawalan Kualiti


Menjalankan tugas penyelidikan, memberi nasihat, atau membangunkan kecekapan pengeluaran perindustrian dan kajian masa dan gerakan, kajiukur kuantiti serta mengkaji dan memberi nasihat mengenai aspek teknologi berhubung dengan bahan, produk dan proses pembuatan yang tertentu. Memeriksa dan menguji bahan-bahan mentah dan barang-barang siap dalam kilang bertepatan dengan piawaian yang telah ditentukan. Menjalankan ujian fizikal bahan-bahan yang berpadan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Memeriksa barang-barang siap dan separuh siap mengikut kaedah-kaedah kawalan kualiti dalam ujian beban, kelenturan, daya tahan, kekerasan dan lain-lain ujian yang tertakluk kepada nilai komponen atau kepentingan barang.

Keterangan Tugas

Menyelia dan mengawal pengeluaran untuk mengekalkan peratus penolakan yang minima;

Menyimpan rekod kerja dengan menunjukkan jenis barang yang diperiksa, peratus penolakan dengan alasan yang kukuh;

Mengesahkan barang-barang berpadanan dengan piawaian yang ditentukan;

Menjalankan kaedah-kaedah kawalan kualiti dalam ujian beban, kelenturan, daya tahan, kekerasan dan lain-lain ujian mengikut kepentingan barang-barang.Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaranya:

Jurutera Kawalan Mutu

Jurutera Pengeluaran

Jurutera Kimia

Jurutera Proses

Ahli Kimia


Ciri-Ciri Peribadi

Mempunyai kebolehan akademik

Cenderung dan berminat dalam kerja kajian sains

Mahir berbahasa Inggeris

Tegas, dedikasi dan bertanggunjawab terhadap kerja

Boleh memberi arahan dan cadangan yang berkesan

Boleh bercampur gaul dengan luar


Kelulusan

Ijazah dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan. Seperti Kejuruteraan Mekanikal/Kimia/Awam/Elektrikal/Elektronik/Industri/Pengeluaran/Pengeluaran/Pembuatan dll.

Gaji Dan Faedah-Faedah Lain

Sektor Awam :

Gaji Permulaan

RM 1591.70

ETP

RM 165.00

EKA

RM 170.00

Sektor Swasta :

Gaji Permulaan

RM 1850.00 - RM 4500.00Prospek Kerjaya

Peluang pekerjaan bagi jawatan ini amat baik. Disektor awam jawatan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya, SIRIM dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Berpeluang dinaikkan pangkat ke tingkatan kanan dan seterusnya ke gred-gred tingakatan tertinggi.

Disektor swasta jawatan ini banyak terdapat di kilang-kilang pembuatan, sektor pembinaan, firma-firma juruperunding. Berpeluang kenaikkan pangkat kejawatan jurutera kanan, Pengurus Pengeluaran, Pengurus Kawalan Mutu, Pengurus Loji sehingga ke Pengarah Urusan.

Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-

Universiti Malaya

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Mara

Universiti Sains Malaysia

Universiti Malaysia Sarawak

Universiti Malaysia Sabah

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Institut Teknologi Tun Hussein Onn

Kolej Tunku Abdul RahmanInstitusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:-

Universiti Tenaga Nasional

Adorna Institute Of Technology

Institut Teknologi Pertama

Inti College

Kolej Ikram

L&G-Twintech Institute Of Technology

Sepang Institute Of Technology . DllSyarat-Syarat Kemasukan

SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Fizik, Matematik Tambahan atau STPM grad E dalam Kertas Am, Matematik, Fizik dan mata pelajaran berkaitan.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...