Followers: Layan Terus . . .

My LB Adds

6.10.09Cara Uninstall Windows Genuine Notification..

Background bertukar jadi hitam ialah kesan genueine software validation yang telah dikeluarkan oleh Microsoft untuk membendung kegiatan cetak rompak(piracy)

Cara tersebar:-* Apabila mengaktifkan Automatic Upadates* Software tersebut akan di install secara automatic kedalam sistem anda* Arahan yang dikeluarkan oleh software tersebut akan menyahaktifkan(disable) background anda dan beberapa fungsi penting(key features) lain..

Cara mengatasi:-
Buka Windows Task Manager.
Matikan(end) wgatray.exe process in Task Manager.
Restart Windows XP dalam Safe Mode.
Delete WgaTray.exe dari c:\Windows\System32.
Delete WgaTray.exe dari c:\Windows\System32\dllcache.
Buka RegEdit.(-taip di RUN..)
Cari(browse) lokasi ini:-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
Delete folder ‘WgaLogon’ dan kesemua isinya.
Reboot Windows XP.Selamat mencuba..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...