Followers: Layan Terus . . .

My LB Adds

30.4.10

Tema2 hari guru1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara 1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan 1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi 1975 Guru Dengan Pembangunan Negara 1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan 1977 Dedikasi Dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan 1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang 1979 Murid Sejahtera Negara Jaya 1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara 1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat 1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu 1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan 1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan 1985 Guru Dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan 1986 Pendidikan Teras Nasionalisme 1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan 1988 Guru Pengasas Budaya Membaca 1989 Guru Pembena Budaya Ilmu 1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera 1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang 1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan 1993 Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan 1994 Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan 1995 Permuafakatan Dan Perpaduan Menjayakan Wawasan 1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia 1997 Guru Bestari Sekolah Bestari 1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama 1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang 2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan 2001 Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama 2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...