Followers: Layan Terus . . .

My LB Adds

1.4.11

Dasar 1 murid 1 Sukan (1M1S) 
Murid2 sekurang2nya menyertai 1 sukan mulai 2011. Ini merujuk kepada surat bertarikh 22 Feb 2010.

Pelaksanaan:
menyokong pelaksanaan FPN bagi melahirkan insan seimbang dari segi JERI.
Ia juga selaras dgn Dasar Sukan Negara : Membudayakan sukan di kalangan masyarakat.

Matlamat:
  1. membangunkan modal insan melalui penyertaan semua murid dalam akt sukan sepanjang tahun.
  2. memupuk budaya bersukan agar menjadi masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas
Objektif:
  • meningkatkan kecergasan
  • mbentuk sahsaiah, jati diri, disiplin dan nilai murni
  • memupuk perpaduan antara kaum
  • membentuk budaya sukan dikalangan murid
  • memenuhi naluri semulajadi murid
  • memberi keseimbangan antara keperluan akademik dan keperluan fizikal
  • mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...