Followers: Layan Terus . . .

My LB Adds

5.4.11

Kaunselor Organisasi: TUGAS KAUNSELOR DI AGENSI AWAM
1. Merancang, menyelaras dan memberikan perkhidmatan kaunseling yang
merangkumi empat (4) aspek :
a. pertumbuhan dan perkembangan;
b. pencegahan;
c. Intervensi; dan
d. Pemulihan
2. Menjalankan sesi kaunseling secara individu dan berkelompok;
3. Mengadakan ceramah, syarahan, bengkel, seminar dan sebagainya;
4. Menjadi perantara sebelum merujuk klien kepada pihak psikiatri;
5. Menyimpan semua fail / rekod / sesi kaunseling untuk tujuan
tindakan susulan (follow -up) dan statistik;
6. Membantu menjalankan ujian/inventori psikologi, analisis dan kaji selidik;
7. Mengadakan aktiviti kaunseling selaras dengan aktiviti unit;
8. Mengambil maklumat dan data-data anggota yang bermasalah;
9. Bertanggungjawab melaporkan aktiviti kaunseling sekurang-kurangnya
enam (6) bulan sekali kepada Bahagian Psikologi dan Kaunseling,
Kementerian Pelajaran Malaysia; dan
10. Mengkaji/merancang cadangan tatatindak penubuhan bah agia n
kaunseling di Kementerian/Jabatan.

Borang (PDF)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...