Followers: Layan Terus . . .

My LB Adds

20.7.12

Bahana hutang:

* 1.2 juta orang kakitangan awam di negara ini berhutang menyebabkan ada di antaranya membawa pulang hanya 40 peratus saja daripada gaji mereka setiap bulan.

* Pada tahun 2009, Jabatan Insolvensi Malaysia melaporkan seramai 1,086 penjawat awam diisytiharkan muflis yang mana 72.74 peratus daripadanya adalah lelaki.

* Kumpulan berpendapatan sederhana dan bawahan adalah paling ketara berhutang, setidak-tidaknya membuat pinjaman rumah atau kenderaan atau pinjaman peribadi.

* Dianggarkan lima peratus kakitangan awam terpaksa bekerja sambilan. Misalnya, daripada 20,000 pemandu teksi di Lembah Klang ini 10 peratus adalah kakitangan awam yang melakukan secara sambilan.

* Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2010 menunjukkan isi rumah di Malaysia menggunakan 48 peratus dari gaji mereka untuk bayar hutang.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...